Monday, August 09, 2004

Kulit GT

Satu naskah awal GT telah diserahkan pada Didiz untuk dikaji. Didiz akan merekabentuk kulit yang sesuai untuk GT.

Gangguan Teksual

Penyusun: Ghazali Bunari
Laman: http://gangguan.blogspot.com
Penulis: Geng Jurnal (http://www.jurnal.biz)
Penyunting: Tiada
Rekabentuk Kulit: Didiz
Pencetak: Penulis
Pengedar: Penulis
Hakcipta: Penulis

Tempahan:
Harga rasmi Gangguan Teksual 1 adalah RM5. Sila hubungi salah seorang dari penulis yang terlibat.

1 comment:

Anonymous said...

ahhh i like this layout. nak kena cuba ciplak untuk diaryland hahahahahahaa

-rafthah-