Saturday, June 26, 2004

Senarai Lengkap Penulis Untuk GT 1

harimauj@yahoo.com
Side a: Kiri mukasurat 26 & Kanan mukasurat 27
Side b: Kiri mukasurat 28 & Kanan mukasurat 25

sultanmuzaffar@gmail.com
Side a: Kiri mukasurat 24 & Kanan mukasurat 29
Side b: Kiri mukasurat 30 & Kanan mukasurat 23


fajaril@yahoo.com
Side a: Kiri mukasurat 22 & Kanan mukasurat 31
Side b: Kiri mukasurat 32 & Kanan mukasurat 21

mah649@hotmail.com
Side a: Kiri mukasurat 20 & Kanan mukasurat 33
Side b: Kiri mukasurat 34 & Kanan mukasurat 19

nett00@yahoo.com
Side a: Kiri mukasurat 18 & Kanan mukasurat 35
Side b: Kiri mukasurat 36 & Kanan mukasurat 17

beruangmalaya@yahoo.com
Side a: Kiri mukasurat 16 & Kanan mukasurat 37
Side b: Kiri mukasurat 38 & Kanan mukasurat 15

miecreation78@yahoo.com
Side a: Kiri mukasurat 14 & Kanan mukasurat 39
Side b: Kiri mukasurat 40 & Kanan mukasurat 13

maxalon@hotmail.com
Side A: kiri ms12 & kanan ms 41
Side B: kiri ms42 & kanan ms 11

jongkangjongket@yahoo.com
Side A: kiri ms10 & kanan ms 43
side B: kiri ms44 & kanan ms 9.

pyzul@yahoo.com
Side a: Kiri mukasurat 8 & Kanan mukasurat 45
Side b: Kiri mukasurat 46 & Kanan mukasurat 7

izalatif@yahoo.com
Side a: Kiri mukasurat 6 & Kanan mukasurat 47
Side b: Kiri mukasurat 48 & Kanan mukasurat 5

vicenata2000@yahoo.com
Side a: Kiri mukasurat 4 & Kanan mukasurat 49
Side b: Kiri mukasurat 50 & Kanan mukasurat 3

deadkafka@yahoo.com
Side a: Kiri mukasurat 2 & Kanan mukasurat 51
Side b: Kiri mukasurat 52 & Kanan mukasurat 1

design@lasso.com.my
Side a: Ringkasan Kandungan & Didiz
Side b: Kulit Belakang (Penaja) & Kulit Depan

No comments: