Thursday, July 22, 2004

Dokumen Fajar Sampai

2 Dah sampai. Tinggal lagi 12.
Selamat sampai21/7/04
Fajar http://fajaronline.comCatatan: Berjaya ikut format dgn masalah marginsebelah kiri terbesar. Bakal dibetulkan oleh saya masaproses melipatdan mengokot dgn dawai nanti. Tiada stemsebab Fajar hantar guna poslaju. RM4.50 cajnya.Mempamerkan kemahiran susun atur dan gabungan grafikyang menyejukkan.

No comments: